Eigen Engineering

Twentse Nuchterheid

Van A tot Z begeleiding

Snelle Levertijden

Wij laten ijzer geen spelbreker zijn voor jouw ideeën.

Zorg voor helder, ijzervrij water met onze ontijzeringsoplossingen.

Water, lange tijd als vanzelfsprekend beschouwd, ondergaat in de nabije toekomst aanzienlijke veranderingen. Steeds vaker worden bronnen aangeboord om het gebruik van leidingwater te vermijden.

Echter, de samenstelling van bronwater is vaak niet optimaal voor irrigatie of druppelsystemen. Water4All biedt diverse oplossingen om bronwater te zuiveren van ijzer, kalk en mangaan. Na onze behandeling is het water geschikt en ideaal voor beregeningsdoeleinden

De noodzaak van (drink)waterbesparing maakt nieuwe waterbronnen steeds interessanter. Zo kan bronwater ontijzeren een betaalbaar en verantwoord alternatief zijn. Maar het gebruik van bronwater kent belangrijke uitdagingen. Zo bevat het vaak ijzer en mangaan. Dat zorgt voor aanslag in leidingen en installaties, wat de kwaliteit van processen en de levensduur van installaties ernstig kan aantasten. Bovendien verschilt de samenstelling van bronwater per regio, waardoor een standaard ontijzering oplossing onmogelijk te verkrijgen is.

Hoe werkt het?

Er bestaan verschillende technieken om het ijzer uit grondwater te halen. Dit is afhankelijk van de samenstelling van het bronwater. Alvorens een goede ontijzering kan worden geplaatst wordt er door ons altijd een watermonster genomen. Alleen op deze manier kunnen we de ontijzeringsinstallatie exact uitleggen op het bronwater. 

Ionenwisselaar

Ontijzering door middel van ionenwisseling is een proces waarbij ongewenste ijzerionen in water worden verwijderd door ze te ruilen tegen andere geladen ionen. Hier is een beknopte uitleg van hoe dit proces werkt:

  1. Ionenwisselaarhars: Een ionenwisselaar bestaat uit harskorrels die geladen zijn met positieve ionen, meestal natriumionen (Na+).

  2. Contact met water: Wanneer water met ijzerionen (Fe2+ of Fe3+) door de ionenwisselaar stroomt, komen deze ijzerionen in contact met de harskorrels.

  3. Ionenuitwisseling: De geladen natriumionen op de hars hebben een sterkere aantrekkingskracht op de ijzerionen dan op natriumionen. Daarom worden de ijzerionen uitgewisseld tegen de natriumionen. De ijzerionen hechten zich aan de hars, terwijl de natriumionen in het water achterblijven.

  4. Afvoer van gezuiverd water: Het water dat de ionenwisselaar verlaat, is nu vrij van de ongewenste ijzerionen en bevat in plaats daarvan natriumionen.

  5. Regeneratie: Na verloop van tijd raakt de ionenwisselaar verzadigd met ijzerionen en heeft deze geen capaciteit meer om ijzer te verwijderen. Om de hars te herstellen, wordt een regeneratieproces uitgevoerd. Hierbij wordt een zoutoplossing (meestal natriumchloride, zoals keukenzout) door de ionenwisselaar geleid. De natriumionen uit het zout worden op hun beurt uitgewisseld tegen de ijzerionen op de hars, waardoor de hars weer gereed is om ijzer te verwijderen.

Dit proces van ionenuitwisseling maakt ontijzering mogelijk door ongewenste ijzerionen in water te vervangen door natriumionen, waardoor het water geschikter wordt voor verschillende toepassingen, zoals drinkwater, industriële processen en beregening.

Oxidyzer

Ontijzering met zuurstof is een methode waarbij zuurstof wordt gebruikt om opgelost ijzer in water om te zetten in vaste deeltjes die vervolgens kunnen worden verwijderd. Dit proces staat bekend als aërobe ontijzering. Hier is hoe het werkt:

  1. Beluchting: In het begin van het proces wordt zuurstof in het water geïnjecteerd. Dit kan worden bereikt door beluchtingsapparatuur, zoals beluchters of diffusoren. De zuurstof reageert met opgelost ijzer (Fe2+) en oxideert het tot ferric-ijzer (Fe3+), dat zich als vaste deeltjes vormt.

  2. Neerslagvorming: Het gevormde ferric-ijzer oxideert en vormt kleine vaste deeltjes. Deze deeltjes zijn niet langer in opgeloste vorm en kunnen in het water bezinken.

  3. Sedimentatie: Na de vorming van de vaste deeltjes zakt het water met deze deeltjes naar de bodem van een reservoir of tank.

  4. Verwijdering van de vaste deeltjes: De waterstroom wordt vervolgens door middel van sedimentatie of filtratie behandeld om de vaste ijzerdeeltjes te scheiden en te verwijderen.

  5. Nabehandeling: Na de ontijzering kan het water nog verdere behandelingen ondergaan om eventuele resterende onzuiverheden te verwijderen en geschikt te maken voor gebruik.

De aërobe ontijzering met zuurstof is een effectieve methode om opgelost ijzer te verwijderen uit waterbronnen. Het kan worden toegepast in verschillende situaties, zoals drinkwaterzuivering en industriële processen. Belangrijk is dat de aanwezigheid van zuurstof en de juiste pH-waarde van het water belangrijk zijn voor het succes van dit proces.